Sunday, March 08, 2015

All India Radio on strange frequency

All India Radio on strange frequency 11368,3 on March 7
1945-2045 on 11368 BGL 500 kW / 325 deg to WeEu Hindi, instead of 11670
parallel freq 7550 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu Hindi

2045-2230 on 11368 BGL 500 kW / 325 deg to WeEu English, instead of 11670
parallel freq 7550 BGL 500 kW / 320 deg to WeEu English
parallel freq 9445 BGL 500 kW / 325 deg to WeEu English
// frequency 11740 PAN 250 kW / 120 deg to SEAs English
http://swldxbulgaria.blogspot.com/2015/03/india-all-india-radio-on-strange.html
(Ivo Ivanov)